Μηχανισμός Ρόμαν

 

Ο μηχανισμός roman που διαθέτουμε είναι κλειστού τύπου, λευκού χρώματος.

Είναι αθόρυβος σε λειτουργία και έχει τη δυνατότητα εύκολου χειρισμού βαριών υφασμάτων.